Skip to main content
Hitta din lösning

Externt engagemang

Socialt engagemang

Fair future

Fair future arbetar mot ett tryggare samhälle för främst barn och ungdomar genom att arbeta aktivt med inkludering genom sport och idrott. Syftet är att motverka mobbning, rasism, våld och psykisk ohälsa och främja integration och jämlikhet. Genom sport och idrott vill de även minska användningen av alkohol och droger och samtidigt utbilda ungdomar i gott bemötande och medmänsklighet. Fair Future arbetar i en vision om en mer hoppfull framtid för barn och ungdomar!

Giving People

Giving people är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom genom att bidra med akut hjälp som mat, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige. Organisationens arbete möjliggörs genom donationer från privatpersoner och företag där Metro Therm har bidraget vid flera tillfällen.

Lokal barn-och ungdomsidrott

Välfungerande lokal barn- och ungdomsidrott är en viktig beståndsdel i utvecklingen av kommunen. Föreningarna inkluderar många olika typer av människor som samlas kring ett intresse som skapar engagemang. Genom att stödja lokala föreningar gör vi en investering för framtiden. Vi skapar förutsättningar för ungdomar att leva ett aktivt liv med gemenskap och engagemang.

Branschengagemang

HEAS – Heat Exchangers Association of Sweden

HEAS är en branschförening för leverantörer av värmeväxlare för uppvärmning och varmvattenberedning samt styr- och övervakningssystem. Föreningens syfte är att skapa ett forum för sina medlemmar där gemensamma intressen kan diskuteras och främjas, både på det kommersiella och tekniska planet. HEAS har även kontakt och representerar branschen i dialoger med både nationella och internationella myndigheter och organisationer.

SBBA – Swedish Heating Boilers and Burners Association

SBBA är en branschförening för tillverkare och leverantörer av värmepannor, vattenvärmare och brännare inom Sverige. Föreningen är ett forum för sina medlemmar där gemensamma intressen och aktuella frågor kan diskuteras. Här ges även rum för information samt möjligheten att både påverka och framföra synpunkter för till exempel nuvarande samt kommande direktiv. Tillsammans verkar och framför de också branschens betydelse och behov i dialoger med svenska myndigheter.

Svensk ventilation

Branschorganisationen Svensk Ventilation företräder ventilationsföretag i Sverige med medlemmar inom företag för tillverkning, installation, service, återförsäljning och konsulter. Medlemsföretagen åtar sig att följa samhällsbyggnadssektorns etiska regler för att säkerställa att byggnader hålls av hög kvalité, är energieffektiva och hälsosamma. Svensk Ventilation förespråkar inomhusklimatets betydelse för hälsan och verkar för branschens kompetensutveckling i Sverige. 

Hitta din lösning